פנימיות הפרשה

להביא את הגאולה מלמטה // תזריע-מצורע תשפ”א

April 13, 2021

הגאולה השלמה תלויה בסוד ה"אתערותא דלתתא" – ההתעוררות מלמטה, המזהה את הרע שבעולם והופכת אותו ל'כיסא' ומקפצה אל הטוב.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App